Škody na majetku a pojištění proti živelným pohromám

Každý sedmý z nás již v minulosti řešil škodu na majetku, kterou způsobil některý z přírodních živlů. Co se týče alespoň zprostředkované zkušenosti, tu má téměř 80 procent Čechů. Pojistná ochrana ale není i přes tato varovná data v naší zemi dostačující. Když už k nějakému přírodnímu živlu dojde a vzniknou na majetku značné škody, jen polovina z tohoto majetku je pojištěná. Jedním z viníků je i nedostatečná informovanost veřejnosti o pojistitelných rizicích, tedy velmi nízká gramotnost Čechů, co se pojištění týče.

Česká asociace pojišťoven si nechala vypracovat průzkum, jakými zkušenostmi s přírodními živly již lidé prošli. Průzkum řadu domněnek potvrdil: Alespoň zprostředkovanou zkušenost s živly zaznamenalo 79 procent respondentů. Přímou škodu na majetku řešilo 14 procent dotázaných. Nejvíce se živlů obávají lidé v menších obcích a především ženy středního věku. Následků působení nezkrotných přírodních živlů se nejvíce obávají lidé vlastnící rodinné domy a paradoxně lidé s poměrně vysokými příjmy – nad 40 tisíc Kč měsíčně.

V České republice mají podle statistik průzkumu veřejného mínění lidé největší obavy z požáru. Těch je přibližně 72 %. Pak následuje nejvíce obav z vichřice nebo z úderu bleskem, celkem 44 % dotázaných. Třetím nejobávanějším živlem je krupobití, z něj má největší obavy asi 41 procent Čechů. Obavy z přírodních živlů jsou jedna věc, realita však ukazuje docela jinou tvář. Nejvíce škody a potíží totiž paradoxně způsobují povodně. Odpovídá tomu i počet uzavřených pojistných smluv v poslední době. Průměrná výše škod na objektu, způsobených povodní představuje částku 167 tisíc korun. Druhé místo žebříčku škod v počtu poškozených domů zaujímá vichřice, ta si vyžádala investice pro jeden objekt v hodnotě 30 tisíc korun. Následuje krupobití se škodami v průměrné výši 47 tisíc korun na objekt. Naopak nejobávanější požár je v počtu výskytů na našem území až na posledním místě, ovšem průměrná škoda u jedné takové události je půl milionu korun. I když se požár vyskytuje ve srovnání s ostatními ničivými živly velmi zřídka, jeho škody jsou nedozírné, proto je také živlem nejobávanějším.

Konsolidace půjček - kalkulačka

Pokud přemýšlíte nad konsolidací půjček a poohlížíte se po internetu, tak zjistíte, že společností, které tuto službu nabízejí, je jako hub po dešti. Buďte při výběru opatrní, protože se může lehce stát, že namísto zjednodušení a snížení splátek se dostanete kvůli podvodníkům do problémů, které mohou skončit exekucí. Řada společností vytvořila užitečný nástroj, díky kterému si můžete udělat představu, jak moc je jejich nabídka výhodná a porovnat ji s konkurencí. Jedná se o tzv. konsolidace půjček kalkulačka, kam zadáte základní hodnoty, na základě kterých obdržíte nabídku, kterou Vám mohou vypracovat a zrealizovat.

Celý článek
Magazín