Kdy si vzít nebankovní půjčku na směnku?

Směnka je v podstatě obchodovatelný cenný papír, jsou na něm uvedeny závazky dlužníka, které dluží majiteli směnky. Směnka je v podstatě úvěrový list s určitou částkou, kterou musí dlužník zaplatit ve stanovený den. Konkrétní podoba a forma směnky může být libovolná, musí ale splňovat veškeré právní náležitosti. Směnka musí být v písemné formě a může být vystavena klidně na papírové krabici. Ačkoliv může být směnka napsaná na cáru papíru, pokud splní všechny právní náležitosti a nic v ní nechybí ani nepřebývá, stane se v okamžiku podpisu dlužníkem platnou. Podpis dlužníka na směnce se notářsky neověřuje.

Každou platnou směnku, i tu na krabici od bot, lze právní cestou bez problémů vymáhat. Nespornou výhodou směnky pro věřitele je tedy v podstatě stoprocentní úspěch při vymahatelnosti celé dlužné částky a výhodou pro dlužníka je naprostá absence dalších náležitostí, které musí plnit při sjednání úvěru. Jinými slovy, půjčku na směnku získáte velmi rychle, jednoduše, bez prokazování bonity řadou osobních potvrzení a dokumentů.

Směnka byla nejrozšířenějším nástrojem obchodních úvěrů už v době feudalismu a toto prvenství si zachovala až do poloviny dvacátého století. Původně figurovala směnka pod pojmem dlužní úpis, což byl v podstatě příslib o zaplacení závazků. Směnka dnes, stejně jako dříve, plní dvě základní funkce. A to jsou funkce zajišťovací a funkce platební. Původní věřitel může směnku komukoli prodat, směnka je obchodovatelná a slouží vždy jako hotovost vypsané částky. Dlužník pak dlužnou částku bude platit novému majiteli směnky.

Všechny směnky bývaly dříve včas a bezezbytku zaplaceny, protože si dlužníci uvědomovali fatální důsledky nesplacení směnky. Dnes řada lidí nebankovní půjčky na směnku uzavírá velmi zbrkle a nezodpovědně a vůbec si neuvědomují právní dosah svého počínání. Množí se směnečné žaloby dlužníků, kteří mají po jednom neuváženém podpisu doslova existenční problémy. Směnka je záludná v tom, že když nebudete mít dostatek prostředků na okamžité vyrovnání závazku, soud stanoví krátkou třídenní lhůtu, do které jste povinni dluh uhradit v plné výši. Což se většinou nestane a pak proběhne exekuční řízení, které dluh navýší o práci exekutora a o úrok z prodlení. Mějte se na pozoru, stačí jeden neuvážený podpis a můžete přijít o střechu nad hlavou a v lepším případě jen o část vašeho majetku. Buďte velmi opatrní a dbejte na to, aby kvůli několika tisícům korun nebylo nutné čelit exekuci a ztrátě majetku v hodnotě několikanásobně vyšší, než jaká byla hodnota původně uzavřené půjčky.

Konsolidace půjček - kalkulačka

Pokud přemýšlíte nad konsolidací půjček a poohlížíte se po internetu, tak zjistíte, že společností, které tuto službu nabízejí, je jako hub po dešti. Buďte při výběru opatrní, protože se může lehce stát, že namísto zjednodušení a snížení splátek se dostanete kvůli podvodníkům do problémů, které mohou skončit exekucí. Řada společností vytvořila užitečný nástroj, díky kterému si můžete udělat představu, jak moc je jejich nabídka výhodná a porovnat ji s konkurencí. Jedná se o tzv. konsolidace půjček kalkulačka, kam zadáte základní hodnoty, na základě kterých obdržíte nabídku, kterou Vám mohou vypracovat a zrealizovat.

Celý článek
Magazín