Zákon o stavebním spoření přináší určité změny

Až do konce loňského roku platilo ustanovení, že účastník stavebního spoření v případě své smrti umožnil zdědit smlouvu o stavebním spoření své manželce nebo manželovi. Smlouva o stavebním spoření se stala předmětem dědického řízení v případě, že nebyl dotyčný v manželském svazku. Některý z dědiců tak mohl pokračovat v ukládání peněz na stávající účet. Smlouva o stavebním spoření se jen převedla na jeho jméno a podmínky získání státní podpory se neměnily. Výběr peněz bylo možné realizovat po uplynutí vázací doby.

Od roku 2014 je tomu ale docela jinak. Bude se postupovat nyní podle novely zákona o stavebním spoření v reakci na změny nového občanského zákoníku. Smlouva smrtí klienta tentokrát zanikne a zůstatek stavebního spoření se stává předmětem dědického řízení. Dědic má nárok na vyplacení naspořené částky. Státní podporu evidovanou na účtu zesnulého a k tomu státní podporu za kalendářní rok, ve kterém dotyčný zemřel, dědic také obdrží. Státní podpora se vyplácí v takové výši, kterou určí naspořená částka ke dni smrti dotyčného klienta.

Lidé, kteří žijí v manželském svazku, měli uzavřené stavební spoření v mnoha případech. To je samozřejmě možné uzavřít jen na jednoho z nich. V případě úmrtí klienta mohl klidně ve spoření pokračovat jeho partner, smlouva se převedla v plném znění na jeho jméno. Teď už, pokud není uvedeno v závěti jinak, stavebko smrtí končí a naspořené prostředky dědí stejným dílem manžel nebo manželka a děti pozůstalého. Novela zákona tedy parádně komplikuje situaci v případech, kdy nejsou zrovna dobré vztahy mezi rodiči a jejich dětmi. Klidně se může stát že vdova (vdovec) o velkou část naspořených financí přijde.

Tyto změny v zákonu nepřináší výhody ani stavebním spořitelnám, ba právě naopak. Kvůli nim totiž začínají přicházet o klienty. Pozůstalí mohli dříve na zděděnou smlouvu dál spořit a nic se na tom v podstatě neměnilo. Nebylo nutné smlouvu předčasně vypovídat. A nemusela se vracet státní podpora a účtovat náhrady za předčasné ukončení smlouvy. K vypovězení smlouvy před uplynutím vázací doby došlo při úmrtí klienta pouze v 10 až 15 procentech těchto případů.

Zdědit ale můžete také dluhy. Máme tím na mysli úvěr ze stavebního spoření. A ještě horší situace je u tzv. překlenovacího úvěru. Překlenovací úvěr slouží k překlenutí doby, kdy klient ještě nemá nárok na klasický úvěr ze stavebního spoření. Jeho úroková sazba je výrazně vyšší, než obvykle. Klient platí v tomto případě jen úrok z jistiny, která je po celou dobu překlenovacího úvěru stejná. Druhá část měsíční splátky se pak ukládá na dospořování částky stavebního spoření. Překlenovací úvěr je značně nevýhodný, ve srovnání s klasickým úvěrem ze stavebního spoření, to je celkem pochopitelné. Tato nevýhoda je však vyvážena podstatnou výhodou a principem překlenovacích úvěrů, tento produkt je totiž možné zajistit každému novému klientu stavební spořitelny, který dosud žádnou částku nenaspořil a čerstvě uzavřel smlouvu o stavebním spoření.

Překlenovací úvěr se po úmrtí klienta dle novelizace zákona nemůže v žádném případě stát úvěrem řádným. V předchozích letech bylo možné na smlouvu dál spořit a podmínky pro řádný úvěr ze stavebního spoření splnit. Nyní většina stavebních spořitelen sdělí notáři zůstatek na účtu ke dni smrti zůstavitele a přihlásí dluh do řízení pozůstalosti. Dědic je vyzván ke splacení dluhu a obvykle pomocí splátkového kalendáře, jehož podmínky se podobají podmínkám původního překlenovacího úvěru. Naštěstí většina spořitelen neúčtuje žádné úroky z prodlení. Účet se k datu úmrtí zablokuje a neúčtují se ani žádné sankční poplatky nebo penále.

Konsolidace půjček - kalkulačka

Pokud přemýšlíte nad konsolidací půjček a poohlížíte se po internetu, tak zjistíte, že společností, které tuto službu nabízejí, je jako hub po dešti. Buďte při výběru opatrní, protože se může lehce stát, že namísto zjednodušení a snížení splátek se dostanete kvůli podvodníkům do problémů, které mohou skončit exekucí. Řada společností vytvořila užitečný nástroj, díky kterému si můžete udělat představu, jak moc je jejich nabídka výhodná a porovnat ji s konkurencí. Jedná se o tzv. konsolidace půjček kalkulačka, kam zadáte základní hodnoty, na základě kterých obdržíte nabídku, kterou Vám mohou vypracovat a zrealizovat.

Celý článek
Magazín